Välkommen till denna testhemsida som tillhandahålls av Orange Psykiatri. Många undrar om de har ADHD. Det enda sättet att få ett tydligt svar på den frågan är en ordentlig utredning som genomförs i samarbete mellan läkare och psykolog.

För att kartlägga dina symtom och undersöka behovet av att genomföra en utredning kan du göra ett test. Nedan finns testet ASRS som har utformats av Världshälsoorganisationen (WHO). Efter några enkla frågor får du besked om det tyder på ADHD eller inte. Kom ihåg att testet i sig själv varken bekräftar eller utesluter en ADHD-diagnos, för detta krävs en mer grundläggande utredning.

Är du intresserad av att genomföra en utredning är du varmt välkommen att kontakta oss på Orange Psykiatri.

Vi erbjuder även behandling av ADHD. För mer information om ADHD kan du läsa här.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4
  • Steg 5
  • Steg 6

Fråga 1

1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?

Fråga 2

2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?

Fråga 3

3. Hur ofta har du problem med att komma ihåg avtalade möten, t.ex. läkarbesök, eller åtaganden?

Fråga 4

4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?

Fråga 5

5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?

Fråga 6

6. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?

De svar du har fyllt i tyder på möjlig ADHD.

Utifrån resultaten finns det anledning att söka en bedömning och utredning för ADHD. Önskar du göra det är du varmt välkommen att höra av dig till Orange Psykiatri

Utifrån de svar du har fyllt i är det mindre sannolikt att du har ADHD.

Om du ändå vill ha en utredning där vi gör en mer noggrann kartläggning av dina symtom är du välkommen att höra av dig till Orange Psykiatri